Giá vàng ngày 7-5-2008

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,734,0001,740,000
 24K1,708,0001,740,000
 18K1,217,0001,317,000
 14K928,0001,028,000
 SJC1c1,734,0001,743,000

Hà Nội

SJC1,734,0001,740,000

Đà Nẵng

SJC1,734,0001,740,000

Cần Thơ

SJC1,734,0001,740,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác