Giá vàng ngày 7-8-2008

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,794,0001,800,000
 24K1,770,0001,800,000
 18K1,305,0001,365,000
 14K1,004,0001,064,000
 SJC1c1,794,0001,803,000

Hà Nội

SJC1,794,0001,801,000

Đà Nẵng

SJC1,794,0001,801,000

Cần Thơ

SJC1,794,0001,800,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác