Giá vàng ngày 8-3-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,955,0001,963,000
 24K1,915,0001,963,000
 18K1,389,0001,489,000
 14K1,061,0001,161,000
 SJC1c1,955,0001,966,000

Hà Nội

SJC1,955,0001,965,000

Đà Nẵng

SJC1,955,0001,963,000

Cần Thơ

SJC1,955,0001,963,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác