Giá vàng ngày 8-5-2008

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,716,0001,722,000
 24K1,690,0001,722,000
 18K1,211,0001,311,000
 14K923,0001,023,000
 SJC1c1,716,0001,725,000

Hà Nội

SJC1,716,0001,722,000

Đà Nẵng

SJC1,716,0001,722,000

Cần Thơ

SJC1,716,0001,722,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác