Giá vàng ngày 8-9-2008

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,708,0001,714,000
 24K1,684,0001,714,000
 18K1,241,0001,301,000
 14K954,0001,014,000
 SJC1c1,708,0001,717,000

Hà Nội

SJC1,708,0001,714,000

Đà Nẵng

SJC1,708,0001,715,000

Cần Thơ

SJC1,708,0001,714,000
 
 (Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác