Giá vàng ngày 9 - 9 - 2008

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,695,0001,700,000
 24K1,670,0001,700,000
 18K1,230,0001,290,000
 14K946,0001,006,000
 SJC1c1,695,0001,703,000

Hà Nội

SJC1,695,0001,701,000

Đà Nẵng

SJC1,695,0001,701,000

Cần Thơ

SJC1,695,0001,700,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác