Giá vàng sáng 14-3-2010

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC1L 26.370 26.450 
 24K 25.650 26.450 
 18K 18.810 20.010 
 14K 14.380 15.580 
 SJC1c 26.370 26.480 

Hà Nội

SJC 26.370 26.470 

Đà Nẵng

SJC 26.380 26.450 

Cần Thơ

SJC 26.370 26.450 

(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. nguồn: SJC)