Giá vàng sáng 17-3-2010

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC 1L 26.550 26.610 
 24K

25.810

26.610 

 18K

18.910

20.110 

 14K

14.470

15.670 

 SJC 1c 26.550 26.640 

Hà Nội

SJC 26.550 26.630 

Đà Nẵng

SJC 26.550 26.610 

Cần Thơ

SJC 26.550 26.610 

(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)