Giá vàng sáng 18-6-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c20,94021,000
 24K20,40021,000
 18K15,10015,900
 14K11,59012,390
 SJC1c20,94021,030

Hà Nội

SJC20,94021,020

Đà Nẵng

SJC20,95021,000

Cần Thơ

SJC20,94021,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác