Giá vàng sáng 20-3-2010

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC 1L 26.340 26.400 
 24K 25.600 26.400 
 18K 18.750 19.950 
 14K 14.350 15.550 
 SJC 1c 26.340 26.430 

Hà Nội

SJC 26.340 26.420 

Đà Nẵng

SJC 26.350 26.400 

Cần Thơ

SJC 26.340  26.400 

(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)