Giá vàng sáng 23-4-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,959,0001,965,000
 24K1,925,0001,965,000
 18K1,423,0001,483,000
 14K1,096,0001,156,000
 SJC1c1,959,0001,968,000

Hà Nội

SJC1,959,0001,967,000

Đà Nẵng

SJC1,959,0001,965,000

Cần Thơ

SJC1,959,0001,965,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác