Giá vàng sáng 24-08-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC 1L

21.240

21.290 

 24K

20.890

21.290 

 18K

15.520

16.120 

 14K

11.960

12.560 

 SJC 1c

21.240

21.320 

Hà Nội

SJC21.240 21.310  

Đà Nẵng

SJC21.250 21.290  

Cần Thơ

SJC21.240 21.290  

(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác