Giá vàng sáng 25-04-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,978,0001,985,000
 24K1,945,0001,985,000
 18K1,444,0001,504,000
 14K1,112,0001,172,000
 SJC1c1,978,0001,988,000

Hà Nội

SJC1,978,0001,987,000

Đà Nẵng

SJC1,979,0001,985,000

Cần Thơ

SJC1,985,0001,985,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác