Giá vàng sáng ngày 10-3-2010

Nơi Loại Mua Bán
TPHCM SJC 1L

26.620

26.670 

24K 25.870 26.670 
18K 18.950 20.150 
14K 14.500 15.700 
SJC 1C 26.620 26.700 
Hà Nội SJC 26.620 26.690
Đà Nẵng SJC 26.630 26.670
Cần Thơ SJC 26.620 26.670

(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)