Giá vàng sáng ngày 1-12-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c

28.140

28.200 

 24K

27.410

28.200 

 18K

20.110

21.310 

 14K

15.400

16.600 

 SJC1c

28.140

28.230 

Hà Nội

SJC28.14028.220

Đà Nẵng

SJC28.15028.200

Cần Thơ

SJC28.14028.200

(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác