Giá vàng sáng ngày 11-9-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c

21.950

22.000 

 24K

21.600

22.000 

 18K

16.050

16.650 

 14K

12.380

12.980 

 SJC1c

21.950

22.030 

Hà Nội

SJC21.95022.020 

Đà Nẵng

SJC21.96022.000

Cần Thơ

SJC21.95022.000

(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác