Giá vàng sáng ngày 12-9-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c

22.002

22.007 

 24K

21.670

22.007 

 18K

16.100

16.700 

 14K

12.420

13.020 

 SJC1c

22.002

22.010 

Hà Nội

SJC

22.002

22.009 

Đà Nẵng

SJC

22.003

22.007 

Cần Thơ

SJC

22.002

22.007 

(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác