Giá vàng sáng ngày 14-8-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC 1L

21.260

21.310 

 24K

20.910

21.310 

 18K

15.530

16.130 

 14K

11.970

12.570 

 SJC 1c

21.260

21.340 

Hà Nội

SJC21.260 21.330  

Đà Nẵng

SJC21.270 21.310  

Cần Thơ

SJC21.260 21.310  

 (Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác