Giá vàng sáng ngày 14-9-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c

22.020

22.070 

 24K

21.670

22.070 

 18K

16.100

16.700 

 14K

12.420

13.020 

 SJC1c

22.020

22.100 

Hà Nội

SJC22.02022.090

Đà Nẵng

SJC22.03022.070

Cần Thơ

SJC22.02022.070

(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác