Giá vàng sáng ngày 1-6-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c21,35021,450
 24K21,05021,350
 18K15,64016,240
 14K12,06012,660
 SJC1c21,35021,480

Hà Nội

SJC21,35021,470

Đà Nẵng

SJC21,35021,450

Cần Thơ

SJC21,35021,450

(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác