Giá vàng sáng ngày 17-9-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c

22.280

22.330 

 24K

21.930

22.330 

 18K

16.300

16.900 

 14K

12.570

13.170 

 SJC1c

22.280

22.360

Hà Nội

SJC

22.280

22.350

Đà Nẵng

SJC

22.290

22.330

Cần Thơ

SJC

22.280

22.330

(Đơn vị tính: đồng/lượng. Nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác