Giá vàng sáng ngày 18-3-2010

Nơi Loại Mua Bán
TPHCM SJC 1L 26.510 26.570 
24K 25.770 26.570 
18K 18.880 20.080 
14K 14.440 15.640 
SJC 1C 26.510 26.600 
Hà Nội SJC 26.510 26.590
Đà Nẵng SJC 26.520 26.570
Cần Thơ SJC 26.510 26.570

(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)