Giá vàng sáng ngày 18-7-2009

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c

20.910

20.960 
 24K

20.360

20.960 
 18K

15.070

15.870 
 14K

11.570

12.370 
 SJC1c

20.910

20.990 

Hà Nội

SJC20.91020.980

Đà Nẵng

SJC20.92020.960 

Cần Thơ

SJC20.91020.960 

(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)

)

Các tin, bài viết khác