Giá vàng sáng ngày 20-6-2010

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c

28.450

28.520

 24K

28.020

28.520

 18K

20.730 

21.530

 14K

15.970

16.770

 SJC1c

28.450

28.540

Hà Nội

SJC

28.450

28.540

Đà Nẵng

SJC

28.460

28.520

Cần Thơ

SJC

28.450

28.520 


(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác