Giá vàng sáng ngày 21-7-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c

21.100

21.150 

 24K

20.550

21.150 

 18K

15.210

16.010 

 14K

11.680

12.480 

 SJC1c

21.100

21.180 

Hà Nội

SJC21.10021.170

Đà Nẵng

SJC21.11021.150

Cần Thơ

SJC21.10021.150

(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác