Giá vàng sáng ngày 22-3-2010

Nơi Loại Mua Bán
TPHCM SJC 1L 26.340 26.400 
24K 25.600 26.400 
18K 18.750 19.950 
14K 14.350 15.550 
SJC 1C 26.340 26.430 
Hà Nội SJC 26.340 26.420
Đà Nẵng SJC 26.350 26.400
Cần Thơ SJC 26.340 26.400

(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)