Giá vàng sáng ngày 24-5-2010

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC 1L

27.370

27.440 

 24K

26.940

27.440 

 18K

19.930

20.730 

 14K

15.350

16.150 

 SJC 1c

27.370

27.470 

Hà Nội

SJC

27.370 

27.460  

Đà Nẵng

SJC

27.380 

27.440  

Cần Thơ

SJC

27.370 

27.440  

(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác