Giá vàng sáng ngày 25-3-2010

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC 1L 25.850 25.910 
 24K 25.110 25.910 
 18K 18.380 19.580 
 14K 14.060 15.260 
 SJC 1c 25.850 25.940 

Hà Nội

SJC 25.850 25.930

Đà Nẵng

SJC 25.860 25.910

Cần Thơ

SJC 25.850 25.910

(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)