Giá vàng sáng ngày 25-9-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c

22.070

22.130 

 24K

21.730

22.130 

 18K

16.150

16.750 

 14K

12.450

13.050 

 SJC1c

22.070

22.160 

Hà Nội

SJC22.07022.150

Đà Nẵng

SJC22.08022.130 

Cần Thơ

SJC22.07022.130 

(Đơn vị tính: đồng/lượng. Nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác