Giá vàng sáng ngày 26-8-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c

21.180

21.230 

 24K

20.830

21.230 

 18K

15.470

16.070 

 14K

11.930

12.530 

 SJC1c

21.180

21.260 

Hà Nội

SJC21.18021.250

Đà Nẵng

SJC21.19021.230

Cần Thơ

SJC21.18021.230 

(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác