Giá vàng sáng ngày 2-8

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c21.09021.140
 24K20.54021.140
 18K15.21016.010
 14K11.68012.480
 SJC1c21.09021.170

Hà Nội

SJC21.09021.160

Đà Nẵng

SJC21.10021.140 

Cần Thơ

SJC21.09021.140

Các tin, bài viết khác