Giá vàng sáng ngày 28-7-2009

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c

21.130

21.190 

 24K

20.590

21.190 

 18K

15.240

16.040 

 14K

11.700

12.500 

 SJC1c

21.120

21.210 

Hà Nội

SJC21.13021.210

Đà Nẵng

SJC21.14021.190

Cần Thơ

SJC21.13021.190

(Đơn vị tính: đồng/lượng. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác