Giá vàng sáng ngày 28-9-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c

22.050

22.100 

 24K

21.700

22.100 

 18K

16.130

16.730 

 14K

12.440

13.040 

 SJC1c

22.050

22.130 

Hà Nội

SJC22.05022.120

Đà Nẵng

SJC22.06022.100 

Cần Thơ

SJC22.05022.100

(Đơn vị tính: đồng/lượng. Nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác