Giá vàng sáng ngày 30-3-2010

Nơi Loại Mua Bán
TPHCM SJC 1L 26.200 26.250 
24K 25.450 26.250 
18K 18.640 19.840 
14K 14.260 15.460 
SJC 1C 26.200 26.280 
Hà Nội SJC 26.200 26.270
Đà Nẵng SJC 26.210 26.250
Cần Thơ SJC 26.200 26.250

(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)