Giá vàng sáng ngày 30 - 8

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC 1L21.09021.140
 24K 20.54021.140
 18K15.21016.010
 14K11.68012.480
 SJC 1c21.09021.170

Hà Nội

SJC21.090 21.160

Đà Nẵng

SJC21.10021.140

Cần Thơ

SJC21.09021.140

(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác