Giá vàng sáng ngày 31-3-2010

Nơi Loại Mua Bán
TPHCM SJC 1L 26.080 26.130 
24K 25.330 26.130 
18K 18.550 19.750 
14K 14.190 15.390 
SJC 1C 26.080 26.160 
Hà Nội SJC 26.080 26.150
Đà Nẵng SJC 26.090 26.130
Cần Thơ SJC 26.080 26.130

(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)