Giá vàng sáng ngày 4-3-2010

Nơi Loại Mua Bán
TPHCM SJC 1L 26.660 26.720 
24K 25.920 26.720 
18K 18.990 20.190 
14K 14.530 15.730 
SJC 1C 26.660 26.750 
Hà Nội SJC 26.660 26.740
Đà Nẵng SJC 26.670 26.720
Cần Thơ SJC 26.660 26.720

(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)