Giá vàng sáng ngày 4-8-209

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c

21.210

21.270 

 24K

20.870

21.270 

 18K

15.500

16.100 

 14K

11.950

12.550 

 SJC1c

21.210

21.300 

Hà Nội

SJC21.21021.290

Đà Nẵng

SJC21.22021.270

Cần Thơ

SJC21.21021.270

(Đơn vị tính:  ngàn đồng/lượng. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác