Giá vàng sáng ngày 5-3-2010

Nơi Loại Mua Bán
TPHCM SJC 1L 26.700 26.760 
24K 25.960 26.760 
18K 19.020 20.220 
14K 14.550 15.750 
SJC 1C 26.700 26.790 
Hà Nội SJC 26.700 26.780
Đà Nẵng SJC 26.710 26.760
Cần Thơ SJC 26.700 26.760

(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)