Giá vàng sáng ngày 8-9-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c

21.850

21.900 

 24K

21.500

21.900 

 18K

15.980

16.580 

 14K

12.320

12.920 

 SJC1c

21.850

21.930 

Hà Nội

SJC21.85021.920

Đà Nẵng

SJC21.86021.900

Cần Thơ

SJC21.85021.900 

(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác