Bản vẽ cấp giấy hồng

Giảm chi tiết kỹ thuật, tăng ghi chú theo hướng đơn giản hơn

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên-Môi trường TPHCM về thể hiện bản vẽ sơ đồ nhà - đất để cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (giấy hồng) trên địa bàn TP, Phó Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Hữu Tín vừa có văn bản chỉ đạo các sở-ngành, quận-huyện về việc đồng ý thực hiện bản vẽ theo hướng đơn giản hơn.

Theo đó, UBNDTP yêu cầu các đơn vị cấp giấy chứng nhận hướng dẫn các đơn vị tư vấn đo vẽ chỉ thể hiện hiện trạng nhà, không cần lồng ghép các chi tiết về quản lý quy hoạch, xử lý tồn tại công trình sai phép… trên giấy chứng nhận. Nhằm giảm thao tác kỹ thuật cho cán bộ, công chức thụ lý hồ sơ cấp giấy hồng, các chi tiết kỹ thuật khác sẽ được ghi chú trên GCN để cơ quan Nhà nước dễ quản lý về quy hoạch, xây dựng, tranh chấp… Riêng các GCN đã nộp từ trước thì bản vẽ tiếp tục thực hiện theo quy trình cấp giấy hồng hiện nay. Đơn vị cấp giấy không được yêu cầu tổ chức, cá nhân lập bản vẽ mới.

H.NH

Các tin, bài viết khác