Giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất rừng

(SGGP).- Chiều 22-3, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố và triển khai kế hoạch hành động “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các-bon rừng” giai đoạn 2015-2020.

Một trong những mục tiêu trọng tâm của chương trình này là nâng cao độ che phủ rừng của Lâm Đồng, giảm tổng lượng phát thải các-bon hàng năm ở mức 2 triệu tấn CO2/năm, tương ứng giảm 27% tổng lượng phát thải các-bon trong lĩnh vực lâm nghiệp. Các giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu nói trên, được tỉnh đề ra như: điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng và hạn chế chuyển diện tích đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng ra ngoài quy hoạch; đưa ra khỏi quy hoạch các thủy điện nhỏ hiệu quả thấp, những dự án chiếm nhiều đất rừng, ảnh hưởng nhiều đến môi trường sinh thái. Về giao khoán bảo vệ rừng, ưu tiên cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, thiếu đất sản xuất; khoán ổn định cho nhóm hộ; giao rừng cho cộng đồng dân cư. Tỉnh cũng sẽ kiên quyết thu hồi những dự án chậm triển khai, để xảy ra vi phạm liên quan đến đất rừng.

Tổng vốn thực hiện chương trình là 1.749 tỷ đồng, trong đó phân bổ cho hoạt động bảo vệ rừng là 1.175 tỷ đồng.

NAM VIÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất