Giao lưu trực tuyến về đất đai và môi trường

(SGGPO).- Ngày 5-12, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM sẽ tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM để giải đáp những thắc mắc trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai và môi trường.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực này đến người dân và doanh nghiệp; giải đáp những vấn đề bức xúc của người dân trong nhận thức và thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường; tiếp nhận ý kiến, góp ý của người dân và doanh nghiệp về quản lý nhà và kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật…

Người dân và doanh nghiệp có thể đặt câu hỏi giao lưu ngay từ bây giờ tại website: www.tphcm.monre.gov.vn.

Hồ Thu

Các tin, bài viết khác