Giáo viên dạy nghề được hưởng phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Giáo viên dạy nghề (kể cả giáo viên tập sự, thử việc) được hưởng phụ cấp nặng nhọc, độc hại nguy hiểm trong trường hợp dạy thực hành tại phòng thực hành, xưởng thực hành của cơ sở dạy nghề (chỉ với những nghề có một trong các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm).

Đó là quy định mới tại Nghị định số 43/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 62, 72 Luật Dạy nghề về chính sách đối với giáo viên dạy nghề và chính sách đối với giáo viên dạy nghề cho người tàn tật, khuyết tật do Chính phủ vừa ban hành.  

Ngoài ra, giáo viên chuyên trách và giáo viên tham gia dạy nghề trong các cơ sở dạy nghề, lớp dạy nghề dành riêng cho người tàn tật, khuyết tật được hưởng mức phụ cấp 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung.

LÂM NGUYÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Lẽ sống tự nhiên

- Trung thu năm nay ở khắp xứ mình sẽ khác lạ. Để phòng dịch, các địa phương sẽ không tổ chức những hoạt động có đông người tham gia. Nhiều doanh nghiệp thực phẩm chấp nhận bỏ qua dịp làm ăn vốn xôm tụ trong những năm trước. 

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn