Chỉ đạo Hội nghị cán bộ toàn quốc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Giữ vững nguyên tắc đi đôi với năng động, sáng tạo

(SGGP). – Ngày 12-2, tại TPHCM, Ban Tổ chức TƯ khai mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2009. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2008, công tác tổ chức xây dựng Đảng triển khai khá đồng bộ; nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng của Nghị quyết Đại hội X và các nghị quyết Trung ương được cụ thể hóa và đi vào cuộc sống. Hệ thống tổ chức tiếp tục được kiện toàn và làm rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ, thẩm quyền, trách nhiệm...

Năm 2009, các đơn vị tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm: Tạo chuyển biến trong công tác cán bộ, đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và tham mưu chuẩn bị tốt đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần các nghị quyết Trung ương. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ và xây dựng cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho rằng, công tác cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, chuẩn bị phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng.

Về nhiệm vụ trọng tâm sắp tới, đồng chí nhấn mạnh: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ đến năm 2020, quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt, cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Muốn vậy, phải có lộ trình, bước đi, kế hoạch cụ thể trong thực hiện chiến lược cán bộ.

Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tập trung củng cố các tổ chức Đảng yếu kém, tạo chuyển biến vững chắc trong các loại hình cơ sở Đảng. Từ nay đến Đại hội XI của Đảng, nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ rất nặng nề và cấp bách, đòi hỏi quyết tâm cao, giữ vững nguyên tắc đi đôi với năng động, sáng tạo, thường xuyên nâng cao trình độ, sâu sát thực tiễn, tham mưu đắc lực cho Trung ương và cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp về công tác tổ chức cán bộ, tạo chuyển biến cơ bản, vững chắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tuấn Sơn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ

Nhờ xác định và thực hiện tốt các khâu đột phá, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, các địa phương trong cả nước đã giải quyết được 50.748 vụ việc nổi cộm, tồn đọng, gây bức xúc dư luận xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Xây dựng Đảng

Đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đảng trong chung cư

TPHCM có nhiều chung cư với quy mô vài trăm đến hàng ngàn cư dân sinh sống. Thời gian qua, nhiều chi bộ chung cư được thành lập và từng bước hoàn thiện hệ thống tổ chức chính trị - xã hội trong chung cư.

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Cải cách hành chính

Tháo gỡ cho cán bộ không chuyên trách cấp phường, xã

Việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, cắt giảm số lượng cán bộ không chuyên trách ở cấp phường, xã, thị trấn đã gây không ít khó khăn cho các địa phương tại TPHCM trong thực hiện nhiệm vụ và chính các cán bộ không chuyên trách. Trong các đợt tiếp xúc cử tri vừa qua, chăm lo cho cán bộ cấp cơ sở cũng là vấn đề được cử tri ở nhiều nơi đề cập, kiến nghị HĐND TPHCM và Quốc hội phải quan tâm tháo gỡ.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP