Góc ảnh đẹp

Ảnh: ĐỒNG ĐỨC THÀNH - E.VAPA, E.FIAP
Góc ảnh đẹp
Hoa nắng hiên nhà (Bắc Ninh).

Hoa nắng hiên nhà (Bắc Ninh).

Thảm xanh U Minh (U Minh Hạ - Cà Mau).

Thảm xanh U Minh (U Minh Hạ - Cà Mau).

Ảnh: ĐỒNG ĐỨC THÀNH - E.VAPA, E.FIAP

Tin cùng chuyên mục