Hà Nội được chủ động hơn về quản lý biên chế, thu nhập tăng thêm

Việc quy định về chế độ tiền lương, thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô là cần thiết, tương đồng với chính sách đặc thù đang được Quốc hội cho thí điểm thực hiện tại TPHCM và một số địa phương khác.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: QUANG PHÚC
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: QUANG PHÚC

Một trong những vấn đề được trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tại dự thảo Luật Thủ đô là về quản lý biên chế, thu nhập tăng thêm.

Báo cáo về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, việc có cơ chế để thành phố Hà Nội được chủ động hơn về biên chế, bảo đảm khả năng hoàn thành các nhiệm vụ, quyền hạn được giao là cần thiết.

Tuy nhiên, hiện nay việc quản lý biên chế đang được thực hiện tập trung, thống nhất theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị là cơ quan có thẩm quyền quyết định tổng biên chế và biên chế dự phòng của hệ thống chính trị, quyết định cụ thể biên chế theo nhiệm kỳ 5 năm của các cơ quan, tổ chức, địa phương.

ld-cp-va-tphn-du-hop-14-5239.jpeg
Lãnh đạo Chính phủ và thành phố Hà Nội dự họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Do đó, Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị chỉnh lý dự thảo luật theo hướng giao HĐND thành phố xác định số lượng biên chế cán bộ, công chức, số lượng viên chức căn cứ vào danh mục vị trí việc làm, quy mô dân số, thực trạng khối lượng công việc, đặc điểm an ninh, chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn và khả năng cân đối ngân sách của thành phố Hà Nội, bảo đảm tỷ lệ giữa tổng số biên chế so với tổng số dân không vượt mức tỷ lệ trung bình của cả nước để trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Về thu nhập tăng thêm, ông Hoàng Thanh Tùng thông tin, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan thấy rằng, việc quy định về chế độ tiền lương, thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô là cần thiết, tương đồng với chính sách đặc thù đang được Quốc hội cho thí điểm thực hiện tại TPHCM và một số địa phương khác để giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô bảo đảm đời sống, yên tâm công tác, cống hiến lâu dài, có hiệu quả cho sự phát triển của Thủ đô.

“Do đó, đề nghị giữ nội dung này như Chính phủ trình để báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7”, ông Hoàng Thanh Tùng nói.

qc-14-b-2420.jpeg
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng, hiện nay các cơ quan hữu quan đang khẩn trương triển khai thực hiện chủ trương cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương và Nghị quyết số 104/2023/QH15 của Quốc hội, nên vấn đề này cần được đặt trong tổng thể cải cách tiền lương mới của cả hệ thống chính trị nói chung. Do đó, đề nghị không quy định về thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô trong dự thảo Luật.

Do vấn đề này còn có ý kiến khác nhau, Thường trực Ủy ban Pháp luật trình Ủy ban Pháp luật xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

Nhiều ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với việc quy định về chế độ tiền lương, thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô.

Liên quan nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, việc quy định về chế độ thu nhập tăng thêm trong tổng thể cải cách tiền lương mới là “không có gì phải băn khoăn”. “Chủ trương của Trung ương là địa phương cân đối được ngân sách thì có thể chi cao hơn, tất nhiên là quy định mức nào cho hợp lý thôi”, đồng chí Vương Đình Huệ nhận định.

Tóm tắt nội dung thảo luận về vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, UBTVQH thống nhất cần quy định trong luật và cần báo cáo xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền; đồng thời lưu ý một số ý kiến về giải quyết thu nhập tăng thêm cho một số cơ quan ngành dọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục