Hiến đất làm đường được hỗ trợ theo giá đất vị trí mặt tiền đường

UBND TPHCM vừa đồng ý hỗ trợ theo giá đất vị trí mặt tiền đường cho các hộ có phần diện tích đất trong các dự án bị ngăn cách bởi kênh, mương tiêu thoát nước với lề đường hiện hữu (phần diện tích đất kênh, mương này người đang sử dụng đất có quyền sử dụng hợp pháp, hợp lệ) bị thu hồi trước đây đã hiến đất để làm đường, kênh, mương tiêu thoát nước mà không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ về đất của Nhà nước.

Mức hỗ trợ đối với phần diện tích có vị trí mặt tiền đường tính không quá 50% đơn giá đất để tính bồi thường của đất cùng loại có vị trí không mặt tiền đường theo phương án bồi thường, hỗ trợ được duyệt. 

N.NG.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất