Hỗ trợ phục dựng lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số

SGGP
Bộ VH-TT-DL cho biết, bộ sẽ hỗ trợ phục dựng, bảo tồn lễ hội truyền thống dân tộc theo hướng tránh mang nặng yếu tố thương mại hoặc lợi dụng để hoạt động mê tín dị đoan, rượu chè, cờ bạc và các tệ nạn xã hội khác trong đời sống xã hội, gây phản cảm và xa lạ với đồng bào...

Thông qua lễ hội, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc

Thông qua lễ hội, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc

Cụ thể, Bộ VH-TT-DL sẽ hỗ trợ phục dựng, bảo tồn lễ hội truyền thống dân tộc Lào, tỉnh Điện Biên; dân tộc La Chí, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang; lễ hội tỉnh Bình Phước; dân tộc Shi La, tỉnh Lai Châu; dân tộc Gia Rai, tỉnh Kon Tum… Đây là hoạt động thuộc chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2020.

Theo đó, căn cứ vào thời gian dự kiến tổ chức bảo tồn, phục dựng lễ hội, các sở chủ động xây dựng chi tiết báo cáo gửi về Bộ VH-TT-DL để thẩm định trước thời điểm diễn ra lễ hội ít nhất 20 ngày. Trên cơ sở thẩm định của bộ, các địa phương tiếp thu, tổ chức bảo tồn, phục dựng lễ hội.

Bộ VH-TT-DL cũng lưu ý, chú trọng việc chỉ đạo tổ chức phục dựng lễ hội truyền thống giàu bản sắc, được lưu giữ trong đời sống các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Thông qua lễ hội, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, lồng ghép đưa các yếu tố văn hóa mới tiến bộ...  

MAI AN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bất thường dự án sân golf Phan Thiết

Bất thường dự án sân golf Phan Thiết

Sân golf Phan Thiết từng được xem là điểm nhấn để phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, sân golf này đi vào hoạt động không lâu thì bị một doanh nghiệp thâu tóm, rồi xẻ bán đất nền, thu lợi hàng ngàn tỷ đồng. Hành trình thâu tóm sân golf của chủ doanh nghiệp có nhiều bất thường cần làm rõ.

Bút Sài Gòn

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn