Cuối năm 2005

Hoàn tất giải phóng mặt bằng 7 dự án thoát nước

Công ty Thoát nước đô thị TPHCM cho biết đến cuối năm 2005 sẽ hoàn tất việc giải phóng mặt bằng để thi công 7 dự án thoát nước trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Đó là: dự án thoát nước đường Hoàng Hoa Thám- Vạn Kiếp; dự án kiểm soát nước triều rạch Văn Thánh; dự án thoát nước khu vực đường Nơ Trang Long- Nguyễn Xí- Vũ Ngọc Phan; dự án thoát nước khu vực QL 13 – Đinh Bộ Lĩnh- Nguyễn Xí – Ung Văn Khiêm; dự án thoát nước khu vực cư xá 30-4; dự án thoát nước Đinh Bộ Lĩnh- Bùi Đình Túy- Chu Văn An –XVNT.

Riêng dự án kiểm soát nước triều Cầu Bông, Bình Triệu, Bình Lợi, rạch Lăng thì phần cống kiểm soát triều Bình Triệu đã phát huy tác dụng trong mùa mưa này, làm giảm ngập đáng kể cho một số khu vực.

Tất cả 7 dự án này sẽ làm giảm ngập cho địa bàn quận Bình Thạnh ngay trong mùa mưa năm 2006. Có hơn 1.000 căn hộ phải giải tỏa để thực hiện 7 dự án thoát nước này.

Việc thi công các công trình thoát nước chậm trễ do vướng giải tỏa và do thành phố chưa có phương án bồi thường giải phóng mặt bằng mẫu.

P.V.A.

Các tin, bài viết khác